Aangenaam kennis te maken...

Hoewel we ons merk in 2012 hebben gelanceerd, zijn we niet nieuw in de telecom en ICT wereld. We zijn al 10 jaar actief in het (in)directe kanaal en leveren daar communicatie oplossingen aan meer dan 500 klanten. Dit doen we onder de naam Massxess.

Wij leveren telecom oplossingen zoals zakelijke telefonie, servicenummers en slimme contact app''s gebaseerd op IP technologie.

Onder ContactMakers valt alle kennis, kunde, expertise en ervaring die wij afgelopen jaren hebben opgebouwd.  Dit bieden wij met onze ICT oplossingen, met advies, met rapportages en met evaluaties. Via deze website, maar ook via Twitter, LinkedIN en Facebook.

Onze overtuiging

We merken dagelijks dat de markt in een rap tempo aan het veranderen is. Met de algemene omarming van de smartphones en het groeiende gebruik van apps en social media vindt er een complete machtsverschuiving plaats in het commerciële proces. Wij zijn er van overtuigd dat bedrijven en organisaties hun product- of processfocus moeten gaan verleggen naar een customer focus. Klanten krijgen immers steeds meer invloed op het systeem van vraag en aanbod.  En dat zal de komende jaren niet meer gaan veranderen. 

Daar zijn wij van overtuigd.

Onze belofte

Daarom hebben wij een plechtige belofte afgelegd. Aan onszelf, aan de markt, maar vooral aan u. Wij gaan mogelijk maken dat elk telecom contact van een klant met uw organisatie de potentie heeft om als uitstekend beoordeeld te worden. En dat de klant er dan een goed gevoel aan over houdt. 

En die belofte nemen we serieus. Om dat te bewijzen leven wij dagelijks deze belofte na door zelf het goede voorbeeld te geven… 

Onze aanpak

Maar het formuleren van een visie en het doen van een belofte is natuurlijk pas de eerste stap. De tweede stap is het in de praktijk brengen en – belangrijker nog – het faciliteren van dit gedachtegoed bij gelijkgestemde organisaties. Omdat geen enkele organisatie hetzelfde is, besteden wij heel veel tijd aan de wederzijdse kennismaking en de inventarisatie van uw wensen en die van uw klant. Heeft u daar zelf (nog) geen inzicht in? Geen probleem. Wij hebben meer dan genoeg ervaring om u stap voor stap te begeleiden en te adviseren in dit proces. 

Vervolgens adviseren wij u over de mogelijke oplossingen en begeleiden wij u in het beslissings- en implementatietraject. Dan doen we een nul meting zodat u een goed inzicht heeft in de startsituatie. En welke verbeteringen in klantcontact na een bepaalde tijdspanne zichtbaar moeten zijn. Vervolgens blijven we regelmatig contact met elkaar houden en om vinger aan de pols houden om ervoor te waken dat de kwaliteit van uw klantcontacten daadwerkelijk binnen de gedefinieerde bandbreedte komt te liggen en er ook tussen blijft.

Onze ervaring

Wij hebben vele jaren ervaring bij tal van grote en minder grote, bij bekende en minder bekende organisaties. Maar dat vinden we eigenlijk niet zo spannend. Wat we veel belangrijker vinden is úw ervaring met ons. Daarom nodigen we u van harte uit om uw ervaring met ons te delen.